UPS & BATTERIHUS

UPS & BATTERIHUS är en av MAVABS nya affärsområden inom klimatsmarta lösningar för privatpersoner och företag. Affärsområdet tar tillvara på den breda kompetens som finns inom MAVAB väggar gällande tillverkning av speciallösningar, montering, el-projektering samt leverans av hybrid- och helhetslösningar inom kraftförsörjning.

UPS har alltid varit en naturlig del av MAVABs TEKNIKHUS, men i detta samanhang är det en komplement till affärsområdet SOLCELLSANLÄGGNINGAR som möjliggör hybrid- och helhetslösningar inom kraftförsörjning.

Ta kontakt med MAVAB om du vill veta mer om MAVABs UPS & BATTERIHUS och de möjligheter som finns att lösa ditt behov på ett klimatsmart sätt.

BRANCHER

MAVAB  har levererat UPS & BATTERIHUS primärt till följande brancher:

Energi

Kontakta oss på               0159-360 00               info@mavab.se