Totalentreprenad

Med samlad styrka i konstruktion,tillverkning och montering av nyckelfärdiga teknikhus erbjuder Mavab också totalentreprenader. När du väljer en totalentreprenad från oss gör du upp hela din affär med en enda part, allt regleras i ett enda kontrakt till fast pris. Detta ger dig en unik trygghet och bekvämlighet under hela byggprocessen.