Telekom

Teknik och modulbyggnader för kommunikation
Sverige tillhör de världsledande inom telekom och bredbandsanvändning. Infrastrukturen är väl utbyggd genom ett flertal operatörer samt de hundratal stadsnät som finns över hela landet.
Här har vi levererat 1000-tal teknikkiosker för mobilmaster, men också teknikhus och nodhus till bredbandsoperatörer och flertal stadsnät. Vi åtar oss också totalentreprenader.
Vår förmåga till att leverera en färdig totallösning prefabricerad helt i vår fabrik har gjort oss till ett självklart val som leverantör. Det har kunder erfarit i de nordiska länderna samt Tyskland, England och Tjeckien.
Ett flertal nätoperatörer köper teknikhus från oss; det kan röra sig från att bygga ut AXE-nätet till GSM-utbyggnad, men också till sin sedvanliga expansion inom mobiltelefoni som 3G och 4G. Sedan flera år tillbaka erbjuder vi också intressanta lösningar till bredbandsutbyggnad. Operatörshotell och datahallar är också spännande områden som vi fokuserar på. Har kunden inget utrymme, är våra lösningar optimala. Konstruktionerna bygger på skalbarhet och möjlighet till expansion. Vi har också levererat lösningar där våra moduler dockas in i redan befintliga lokaler.
Här har tid och snabb driftsättning varit avgörande. UPS och reservkraft är en del av vårt erbjudande. EMP och EMC klasser är också något vi certifierar och kan erbjuda våra kunder.

Reservkraft
Våra reservkraftsmoduler levereras komplett utrustade med generator, dieseltank, belysning och kan fås ljudisolerade. Flexibiliteten är genom MAVAB’s konstruktionslösningar stor. Modulen kan utöver den specialdesignade inredningen och maskinella utrustningen även fås med t ex vatten- och avloppsinstallationer samt brandklassad.
Modulen anpassas i storlek utefter vilken typ av generator som ska monteras in.

Bredband/Stadsnät
Sveriges kommuner håller för fullt på med att bygga ut fibernätet, den s.k. Sverigeringen. Detta för att Sveriges befolkning skall kunna få bredband hem till sina bostäder.
Till detta behövs ibland ett teknikhus som ska hjälpa till med distributionen av bredbandet.
Teknikhusen för stadsnät anpassas väldigt mycket till övrig arkitektur där dom skall placeras, allt för att dom skall smälta in i miljön så mycket som möjligt. Från fabrik förses teknikhusen med ex allmän el, kyla, UPS:er, larm mm.
Tillsammans med kunden tar vi fram en lösning som passar just ert behov.

Telekomstation
Telecombyggnaderna levereras nyckelfärdigt med värme-, belysnings- och ventilationsinstallationer samt en inredning som helt anpassats till våra uppdragsgivares specifikationer. Flexibiliteten är genom MAVAB’s konstruktionslösningar stor. Containern kan utöver den specialdesignade inredningen och maskinella utrustningen även fås med t ex vatten- och avloppsinstallationer samt brandklassad. MAVAB’s Telecombyggnad är anpassat för att kunna lyftas med såväl kran som truck och för att med all stationär inredning tåla tuffa transporter på lastbil, till sjöss, på järnväg eller med flyg.
Den stabila och svårforcerade konstruktionen i kombination med i princip oändliga inredningsmöjligheter, gör Telecom byggnaden till en skräddarsydd lösning för framför allt känsliga teknikbaserade verksamheter – basstationer för mobiltelefoni, elcentraler, radiostationer, ställverk, telestationer, värmecentraler.