SOLCELLSANLÄGGNINGAR

SOLCELLSANLÄGGNINGAR är en av MAVABS nya affärsområden inom klimatsmarta lösningar för privatpersoner och företag. Affärsområdet tar tillvara på den breda kompetens som finns inom MAVAB väggar gällande tillverkning av speciallösningar, montering, el-projektering samt leverans av hybrid- och helhetslösningar inom kraftförsörjning.

MAVAB AB följer de råd och anvisningar som framkommer i SEK Handbok 457 - Solceller - Råd och regler för elinstallation.

Ta kontakt med MAVAB om du vill veta mer om MAVABs SOLCELLSANLÄGGNINGAR och de möjligheter som finns att lösa ditt behov på ett klimatsmart sätt.

BRANCHER

MAVAB  har levererat SOLCELLSANLÄGGNINGAR primärt till följande brancher:

Energi

Tull

Kontakta oss på               0159-360 00               info@mavab.se