Referenser

MAVAB är sedan länge en aktiv partner för så gott som alla stora mobil-operatörer på den nordiska marknaden.
Våra Telecombyggnader är välkända profilbyggnader vid GSM och 3G/4G-masterna och stadsnäten för att inte tala om alla AXE stationer som finns runt om i landet där vi levererat ett antal tusen stationer sedan mitten av 1980-talet.Våra modulära byggnader på 40m2 upp till 500m2, för fiberoptiskt nät i Sverige och Europa som inrymmer både kraft och reservkraft samt teknikutrustning är också välkända inslag utefter motorvägarna.

Läkemedelsbolag, universitet och forskningsföretag samt även industriföretag med krav på ändamålsenliga brandklassade byggnader för lagring av gas och sprängmedel hittar ni också bland våra kunder.
Expansiva läkemedelsbolag har sedan länge använt våra olika modulsystem för att snabbt sätta upp fabriker och laboratorier i för att snabbt kunna komma igång med sin produktion.Olika försvarsmakter har också utnyttjat ett urval av våra stationära och mobila lösningar för hygien och tvätt och sjukvård samt övriga speciallösningar under fältmässiga förhållanden.

Våra industrihallar och övriga stålentreprenader har vi tillverkat åt den offentliga och privata sektorn.
Vi har levererat mycket till olika infrastrukturprojekt i form av allt från små teknikbodar till större industribyggnader.
Vill du veta mer om vår flexibilitet och kreativitet när det gäller mobila eller andra lösningar kan du gärna kontakta oss på info@mavab.se eller tel 0159-360 00 , se även under kontakt.

Tomas Stenesjö
Projektledare Stockholms Hamnar Projekt Kapellskär totalentreprenad
Tomas är mycket nöjd med Mavabs utförande som totalentreprenör för projekt Kapellskär gällande byggnationer av olika typer byggnader på terminalsområdet.