Om Mavab

Med egen tillverkning med en maskinhall på över 8,000 kvm och kontor i Mariefred / Södermanland har Mavab levererat nyckelfärdiga teknik, modulbyggnader sedan i mitten av 80-talet. Tack vare vår stora anläggning så kan vi åta oss större projekt som kräver utrymme.

Vi har även sedan ett antal år producerat större industribyggnader samt stålentreprenader i alla dess olika former och därmed har vi certifierat oss för den nya stålstandarden SS EN1090.
Många har upptäckt vår kompetens och mångsidighet. Vi arbetar i många branscher med många stora som små kunder.
Våra projekt utvecklas ständigt och bolaget växer tack vare denna mångfald.

MAVAB AB är den enskilt största privata arbetsgivaren i Mariefred med sina 60 medarbetare. Anpassningen till ny teknik och högt ställda miljö- och kvalitetskrav har också inneburit en kompetensutveckling av företagets medarbetare.
Mavab AB's lösningar är i dag spridda över stora delar av världen och vi kan således kalla oss ett litet globalt företag.
Mavab tror på rakhet,sunt förnuft och att ingenting är omöjligt.
MAVAB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015
MAVAB är certifierade enligt EN 1090-3 och ISO 3834
MAVAB är TransQ certifierade
Mavab ISO Certifikat

Certifikat