MODULHUS & INFRASTRUKTURBYGGNADER  

MAVAB projekterar, tillverkar, bygger och monterar isolerade stålhallar. Användningsområden är industrihallar, lager, logistikhallar, maskinhallar, verkstadshallar, kontor, affärshallar och idrottshallar av olika form och storlek.

Exempel på användningsområden kan vara:
 
  • Båthallar
  • Företagshotell
  • Handel och Affärsbyggnader
  • Kontorsbyggnader
  • Lager och Logistik
  • Maskin och Industrihallar
  • Sportbyggnader och Ridhus

BRANCHER

MAVAB  har genom åren levererat MODULHUS & INFRASTRUKTURBYGGNADER till många brancher, men primärt till följande:

Tull

Sjukhus

Sport

Kontakta oss på               0159-360 00               info@mavab.se