Maskinhallar och industrihallar

Vi bygger flera olika typer av hallar allt ifrån maskinhall för jordbruk till hallar för industri och producerande verksamheter i olika branscher. Våra byggnader anpassas efter de behov och utrymme som verksamheten kräver.