Lager & Logistik

Byggnader för lager och logistik kan byggas efter önskemål i valfritt utförande och storlek. Beroende på om hallen ska vara ett kall eller varmlager så hjälper vi till med den bästa och mest energieffektiva lösningen på byggnad.