Kontorsbyggnader

Vi bygger många olika typer av hallar som är till för kontorsändamål där tex en del av byggnaden har utställningshallar, butiker eller verksamhet och produktion, här tar vi fram den bästa lösningen tillsammans med kunden.