Infrastruktur

Järnväg och dess infrastruktur
Banverket bygger och moderniserar kontinuerligt sin infrastruktur för att öka sin konkurrenskraft.
Sverige är till ytan ett stort land och har på så vis behov av en välutbyggd infrastruktur. Samarbetet med Banverket har medfört att vi har levererat stora teknikhus, samt mindre teknikkiosker för el-tele och signalsystem, till flera sträckor. I vissa fall har vi åtagit oss totalentreprenad där markarbete och iordningställande av hus varit en del av kontraktet.
Vår förmåga till att använda färg och materiel till exteriören på våra byggnader är ofta ett samtalsämne. Ett teknikhus tycker vi skall smälta in i den miljö den skall befinna sig i, därför försöker vi utveckla oss ständigt även när det gäller exteriören. Det är ju trots allt en helhetslösning kunden köper.

Teknikhus Kiruna
Huset är levererat för Banverket uppe i Kiruna/LKAB. Det är byggt i 6 st moduler. Av rent estetiska och funktionella skäl är det med sadeltak, ytterfasaden har stående lockpanel. Med sina 225 kvadratmeter innehåller det både signal och teleutrustning.

Teknikhus Botniabanan
Annorlunda design på detta Teknikhus krävde både fantasi och stort yrkeskunnande. Avancerad signal och teleteknik är installerat i detta hus som har en ytterfasad av materialet Reinzink.

Teknikhus Ådalsbanan
Uppe i Björkarnas rike valde vi att lägga på denna träfasad för att den skulle smälta in så bra som möjligt i naturen.