Industri

Industriella funktionslösningar
Många industribolag har upptäckt vår förmåga till att anpassa våra konstruktioner till deras produkter och lösningar. Det är nämligen en nyckelfärdig systemlösning som deras kunder köper.
Industrisegmentet växer ständigt med nya kunder, vars produkter monteras in i modulerna. Val av materiel och ingenjörsdesign utvecklas hela tiden. Det kan vara allt från gasledningssystem till avancerade kompressoranläggningar. Vi kan också leverera enklare lösningar, från miljöledning till gascontainrar. De kan vara brandklassade och placeras både inom- och utomhus. Ibland placeras de för sig och i andra fall dockas de till befintlig byggnad.

Gascontainer
Med MAVAB’s Gascontainer får du möjlighet att separera din gasförsörjningsdepå från övriga verksamhetsanläggningar. Containern placeras endera utom- eller inomhus och dockas därefter till ditt gasförsörjningsnät.
Med MAVAB’s Gascontainer placeras glasflaskorna eller paketen på ett och samma ställe i en brandskyddad container, vilket avsevärt ökar säkerheten i förhållande till en depå som utgör en integrerad del av en byggnad.
Storlekar: MiniContainer 4,0 x 1,2 x 2,5 meter, 10 FotsContainer 3,0 x 2,5 x 2,6 meter, 20 FotsContainer 6,0 x 2,5 x 2,6 meter.
MAVAB’s Gascontainer kan dessutom fås helt enligt kravspecificerade mått och tekniska inredningsdetaljer.

Kontorsmodul
Mavabs unika modulkoncept projekteras,designas och byggs nyckelfärdigt på vår egna fabrik. Helt unikt efter kundens behov kan vi skräddarsy en lösning både interiört och exteriört . Enplanslösningar till flera våningar. Med skalbarhet kan vi också utöka modulerna och kontorsytan, huset kan också monteras ner och mobilt flyttas till annan ort.
Layout och funktionslösningar kan göras oändliga, en effektiv driftsättning från 0 till 6 månader beroende på storlek på huset.

Miljöstation
Med Mavabs Miljöcontainer får du en säker och ändamålsenlig miljöstation, som enkelt kan flyttas mellan olika uppställningsplatser.
En mobil milljöstation
I standardutförande är Mavabs mobila Miljöcontainer inredd för att fungera som en station för mijöfarligt avfall. Invändigt är den försedd med hyllor längs ena långväggen och på gavelväggen. Under den gallerdurk som utgör golvet finns ett helsvetsat kar, som samlar upp vätskespill och läckage från insamlade förpackningar och flaskor. Stationen kan därmed placeras i miljöer och på platser som annars inte är lämpade för temporär förvaring av miljöfarligt avfall. Miljöcontainern är mobil och anpassad för att lyftas med såväl kran som truck och för att med all inredning tåla tuffa transporter på lastbil , till sjöss, på järnväg eller med flyg.
För säker och effektiv förvaring
Med Mavabs Miljöcontainer får du en säker förvaring av det miljöfarliga avfallet. Containern är i standardutförande helsvetsad med självdragsventilation vid tak och golv. Utrustad med extra låsbom som inbrottskydd. Gruppcentralen för elinstallationerna, placerad i en utvändigt låsbar elnisch, är försedd med automatsäkringar och en jordfelsbrytare. Invändiga strömbrytare i EEx-utförande.
Material och storlekar
Väggar, golv, dörrar och tak är i standardutförande tillverkade av 1,5 mm profilerad stålplåt. Ytbehandlingen är miljövänlig och anpassad för olika korrosiva miljöer. Mavabs Miljöcontainer finns i tre standardstorlekar: 8′, 10′ och 20′, men kan tillverkas i den storlek som önskas.

Standardcontainer
8′ Förrådscontainer
Yttermått: 2438x2200xx2260 mm
Innermått: 2275x2107x2070 mm
Volym: 9,9 m3
Golvyta: 4,8 m2
Lastkapacitet: 5000 kg
Vikt: 600 kg
Övrigt: Truckfickor, ISO-Hörnlådor i samtliga hörn.
20′ Förrådscontainer
Yttermått: 6055x2438x2591 mm
Innermått: 5922x2330x2370 mm
Volym: 33,1 m3
Golvyta: 14,0 m2
Lastkapacitet: 6000 kg
Vikt: 1500 kg
Övrigt: Truckfickor, ISO-hörnlådor i samtliga hörn.
MAVAB’s Container finns även i storlek 30′ och 40′, med samma design och inredningsmöjligheter som övriga containerar i serien.

Tvätteri
MAVAB’s Mobila tvätterier används bla annat av Försvarsmakten.