Försvar

Sveriges försvar i en internationell värld
Sedan flera år samarbetar det svenska försvaret med andra internationella fredsbevarande organ och länder.Där är SAAB och FMV viktiga kunder för oss med sitt internationella nätverk. Ständigt får vi förfrågningar på nyckelfärdiga lösningar, som i regel skall ut på internationella uppdrag. Det kan röra sig om ledningscentraler till avancerade marincontainrar ,bullerskyddcontainrar,minröjningscontainers mm .
 Detta är något som Mavab kan erbjuda ett modernt försvar på 2000-talet.

Buller transformeras till en viskning
Mavab har varit leverantör till FMV under många år och tagit fram helhetslösningar för olika ändamål. Ett nyutvecklat bullerskydd ställde extra höga krav på nytänkande och kreativa lösningar.Bullerskyddet är en funktionscontainer som är riktad mot miljöaspekten vad gäller ljudnivån för den personal som klargör och skickar iväg flygplan. Kravet som Mavab hade att leva upp till var att få ner ljudnivån från JAS 39 Gripen till kontorsnivå på 55 decibel inne i containern.
Expertis kallas in
Det finns redan fasta bullerskydd på förbanden där flygplanen klargörs, men för Nordic Battlegroup behövde vi ett transportabelt bullerskydd inbyggt i en tio fots container för att kunna ta med till det insatsområde där man verkar. Totalt har vi beställt 13 bullerskydd som är levererade och ute på förbanden, berättar Börje Jansson som är projektingenjör och ansvarar för inköp av allmän flygbasmateriel.Vid förfrågan om Mavab kunde ta fram ett effektivt bullerskydd hade företaget redan viss erfarenhet från ett tidigare projekt för Biovitrum där ljud och vibrationer skulle minimeras. Försvarsmaktens extremt höga krav på bullerdämpning gjorde att man dessutom var tvungen att konsultera en extern ljudexpert för att lösa uppgiften.
Nyckelfärdigt koncept
Mavab har levererat en helhetslösning vad gäller själva konstruktionen med alla dämpande bitar. Där ingår även gummiupphängning och annat för att inte få in vibrationer via stålskalet. Containern rymmer två rum med klimatanläggning. Ett personalutrymme samt en verktygsdel med utrustning för klargöring av flygplan.

Ledningscontainer
MAVAB’s ledningscontainer har en lastväxlarram integrerat i själva konstruktionen. Detta innebär att ingenting sticker utanför containerns väggar, vilket medför att container kan lastas och hanteras utan problem. Containern är också certifierad för att kunna transporteras var som helst på ett fraktfartyg.

VMS container
FMV har för försvarsmaktens räkning beställt specialcontainrar som ska användas vid klargöring och service av såväl Herkules C-130 transportflygplan, helikoptrar som JAS 39 Gripen.
VMS står för Varning Motmedel System och skall användas för förvaring och hantering av motmedel till flygplan och helikoptrar. Det handlar om inkapslade installationer för explosiv miljö, då motmedel måste                                                         hanteras med varsamhet.