Datahallar & Serverhallar

Datahallen/serverhallen är avsedd att inhysa olika inredningssystem för serverrum och tekniska miljöer. Modulerna är prefabricerade på vår fabrik och levereras färdiginstallerade till site.
Fördelarna med moduluppbyggd datahall/serverhall är många, t.ex. kort ledtid till driftsättning.
Samtidigt som vi börjar tillverka modulerna kan vi börja med grundläggning och VVS, detta spar tid, och tid är pengar. Beställaren bygger inte fast sig på en bestämd plats, byggnaden kan omlokaliseras/flyttas. Med skalbarhet kan man expandera alltefter sina behov, detta är mycket ekonomisk fördelaktigt.
Datahallen/serverhallen kan levereras komplett med extern kraftförsörjning.