DATAHALLAR

Datahallar eller Serverhallar är avsedd att inhysa olika inredningssystem för serverrum och tekniska miljöer. Modulerna är prefabricerade på MAVABs fabrik i Mariefred i Sverige och levereras färdiginstallerade till angiven plats.

Fördelar med moduluppbyggda datahallar/serverhallar är många, t.ex. korta ledtider till driftsättning samt skalbarhet och flexibilitet. En ytterligare fördel med MAVABs moduluppbyggda datahallar/serverhallar är att arbete med grundläggning och VVS kan ske parallellt med produktionen, detta möjliggör en betydlig besparing av tid och pengar. Då datahallarna/serverhallarna är modulbyggda möjliggör detta en skalbarhet där kunden kan växa och expandera i takt med sina behov. I tillägg är man aldrig fast till en bestämd plats, modulerna kan omlokaliseras/flyttas.


MAVABs datahallar/serverhallar kan också samlevereras med MAVABs övriga affärsområden så som en komplett extern Reservkraftsanläggning eller en Solcellsanläggning, läs mer om detta under respektive affärsområde.
 

BRANCHER

MAVAB  har genom åren levererat DATAHALLAR till många brancher, men primärt till följande:

Telecom

Järnväg

Energi

Kontakta oss på               0159-360 00               info@mavab.se