Att hyra

Vi hyr ut kylcontainers och förrådscontainers.
Vi kan skräddarsy din produkt du vill hyra.
Vi kan ordna transporten av containern.
Kalibrering/Validering
Vi kalibrerar/validerar Era svetsmaskiner, kontakta oss på telefon 072-247 08 37 eller 0159-36 000.